Hakkımızda

Images
Images
Images

Psikiyatrist Uzm. Dr. Deniz Yıldız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Psikiyatri uzmanlığı eğitimini 2013 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Bitirme tezini Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Klinik Demografik Veriler ile İlişkisi Üzerine tamamlamıştır. Asistanlığı süresince özellikle bilişsel davranışçı terapi ve cinsel terapi ile ilgilenmiş ve bu dönemde psikoterapi eğitimlerime başlamıştır. Ege Üniversitesi Çocuk ve ergen psikiyatrisi rotasyonu sırasında Çocuk Psikiyatrisi “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu” konusunda yoğun olarak çalışmıştır. Zorunlu hizmet görevlerini Balıkesir Dursunbey Devlet Hastanesi Acil Hekimliği, , Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesinde tamamlamıştır. Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesinde ve özel hastanede çalışmştır. 2013 yılından itibaren Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla çalışmaya devam etmekte olan Deniz Yıldız, tanı ve değerlendirme amacıyla psikolojik testlerden etkin şekilde yararlanmaktadır. Evli ve bir çocuk annesi olan Deniz Yıldız çalışmalarını ağırlıklı olarak çocuk, ergen ve de yetişkinlerle bireysel terapiler ile sürdürmekte; ailelere çocuklarıyla ilişkileri için destek vermektedir. Ayrıca akademik ve kurumsal danışmanlık da sağlamaktadır. 2019 yılı Eylül ayında Psikolog Melda Dönmez ile birlikte kurdukları Bandırma Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi’nde danışanlarına hizmet vermektedir.

 • Yayınlar

  1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  1.1. Bir yıl süre ile izlenen interiktal psikoz tanılı bir olguda aripiprazol kullanımı, DG Öyekcin, D Yıldız, Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 2011;21(3):253-7

  2. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
  2.1. D Yıldız, Kişiler Arası Şiddet Ve Yönetimi .Aile hekimliğinde güncel yaklaşımlar; Ed. E. Akpınar, Ankara: Akademisyen kitapevi,2019; 417-420
  2.2. D Yıldız, Sağlıklı Yaşlanma Ve Yönetimi .Aile hekimliğinde güncel yaklaşımlar; Ed. E. Akpınar, Ankara: Akademisyen kitapevi, 2019; 935-940

  3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  3.1. Obez hastalarda depresyon ve anksiyete, DG Öyekçin, D Yıldız, EM Şahin, S Gür, Turk J Endocrinol Metab 2011; 15: 121-4
  3.2. Kişilik bozukluklarında ilaç tedavisi, DG Öyekcin, D Yıldız, Journal of Mood Disorders, 2012; 2(1): 34-46
  3.3. Paradoksal disfaji ardındaki geriyatrik depresyon; Bir olgu, DG Öyekcin; PC Aydın, Y Degirmenci, D Kutluay, Klinik Psikiyatri Dergisi 2012, Vol. 15 Issue 3, p181-186.


  4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
  Poster Sunumları ve Sözlü Bildiriler
  4.1. Obezite, Psikopatoloji Ve Erişkin Bağlanma Biçemi Ararsındaki İlişkinin Araştırıldığı Kontrollü Bir Araştrımanın Ön Verileri, DG Öyekçin, D Yıldız, S Gür, TPD Yıllık Toplantısı 15. Bahar Sempozyumu, 12-16 Nisan 2011
  4.2. 1 Yıl Süre İle İzlenen İnteriktal Psikoz Tanılı Bir Olguda Aripiprazol Kullanımı, DG Öyekçin, D Yıldız, Yıllık Toplantısı 15. Bahar Sempozyumu, 12-16 Nisan 2011
  4.3. Psikojenik Cilt Yolma Tanılı Üç Olgu 47. N Kürklü, D Yıldız, DG Öyekçin, Ululsal psikiyatri kongresi , 26-30 Ekim 2011
  4.4. Paradoksal Disfaji İle Başvuran Geriyatrik Depresyon Olgusu, D Yıldız, DG Öyekçin, N Kürklü. Ulusal psikiyatri kongresi, 26-30 Ekim 2011
  4.5. Borderline Kişilik Bozukluğu Tanısı Alan Üç Olguda Ek Tanılı Durumlar Ve Farmakoterapi, D Yıldız, DG Öyekçin, N Kürklü. Ululsal psikiyatri kongresi, 26-30 Ekim 2011
  4.6. Yaşlılıkta Uyku Bozuklukları, D Yıldız. Ulusal psikiyatri kongresi 23-27 Ekim 2019 - Menstruel Döngü ile İlişkili İntihar Davranışı
  4.7. Mensutel Döngü İle İlişkli İntihar Davranışı, D Yıldız. Ulusal psikiyatri kongresi 23-27 Ekim 2019
  4.8. Macera Terapisi. DYıldız, Kocaeli Ruhsal İyileştirim Kongresi 23-24 Kasım 2019

 • Katıldığı Konferanslar

  5. Katıldığı Yurt Dışı Konferanslar
  5.1. 7th International congress of cognitive psychotherapy, 2-5 Haziran 2011, İstanbul, Türkiye
  5.2. 23th European congress of psychiatry, 28-31 Mart 2015, Viyana , Avusturya
  5.3. 1st International conference of sleepspindling, 12-14 Mayıs 2016, Budapeşte, Macaristan

  6. Katıldığı Yurt İçi Konferanslar
  6.1. Türkiye psikiyatri derneği 13. Yıllık Toplantı - Bahar Sempozyumu,15 - 18 Nisan 2009
  6.2. Türkiye psikiyatri derneği 18. Anadolu Psikiyatri Günleri, 17 - 20 Haziran 2009
  6.3. Türkiye psikiyatri derneği 14. Yıllık Toplantı - Bahar Sempozyumu, 14 - 17 Nisan 2010
  6.4. Türkiye psikiyatri derneği 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 5 - 9 Ekim 2010
  6.5. Türkiye psikiyatri derneği 15. Yıllık Toplantı - Bahar Sempozyumu, 12 - 16 Nisan 2011
  6.6. Türkiye psikiyatri derneği 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26 - 30 Ekim 2011
  6.7. Türkiye psikiyatri derneği 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 10 - 13 Nisan 2013
  6.8. Türkiye psikiyatri derneği 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 12 - 16 Kasım 2014
  6.9. Türkiye psikiyatri derneği 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25 - 29 Kasım 2015
  6.10. 11. Uluslararsı Psikofarmakoloji Kongresi ve 7. Uluslarası Çocuk Piskofarmakolojisi Sempozyumu 18-21 Nisan 2019
  6.11. Türkiye psikiyatri derneği 55. Ulusal Psikiyatri KongresiUlusal psikiyatri kongresi 23-27 Ekim 2019
  6.12. 3. Kocaeli Ruhsal İyileştirim Kongresi 23-24 Kasım 2019

 • Eğitim Geçmişi

  Psikiyatride Onkoloji (Psiko-onkoloji) Konsultasyon Liyezyon Psikiyatrisi, Sedat Özkan, Çapa, İstanbul,
  Demansın davranışsal ve psikolojik belirtileri, geriatrik depresyon, nöropsikoloji, atölye Yusuf Sivrioğlu Uludağ Ünv. Bursa
  Bilişsel davranışçı terapi teorik eğitimi Ankara Ünv. Psikiyatri ABD, M. Hakan Turkcapar.
  Cinsel İstek Bozuklukları, cinsel terapi 1. CETAD (cinsel eğitim ve tedavi araştırma derneği) bölümü
  Cinsellik ve Cinsel Tedaviler, cinsel terapi 2. CETAD (cinsel eğitim ve tedavi araştırma derneği) bölümü
  Toplum ruh sağlığı merkezi hizmeti yönetimi, Sağlık Bakanlığı
  Madde ve alkol bağımlılık yönetimi, Sağlık Bakanlığı
  Hipnoterapi 1. modül eğitimi Atilla Soykan Ankara Ünv.
  Kişiler Arası Terapi (KİPT) Eğitimi Fransa'da La Teppe Tıp Merkezi, Perinatal Psikiyatri Birimi Prof. Dr.Oğuz Omay
  İş Yeri Hekimliği Eğitimi ve Uygulayıcı kursu
  Travma ve ilişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR uygulamaları Kurs Doç. Dr.Burhanettin Kaya , Gazi Ünv. Ankara
  Kabul ve kararlılık terapisi Doç Dr. Fatih Yavuz

 • İş Deneyimi

  1. Balıkesir Durdunbey Devlet Hastanesi Acil Hekimliği (2008)
  2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (2008-2013)
  3. Ege Üniversitesi Psikiyatri Kapalı servisi ve Çocuk psikiyatrisi (2013)
  4. Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi (2013-2015)
  5. Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesi (2015-2017)
  6. Bandırma Özel Hastanesi (2017-2019)
  7. Bandırma Muayenehane (2019-)

Copyright © Deniz Yıldız. All Rights Reserved by Bandırma Web Tasarım