Psikolojik Testler

Images
Images
Images

Psikolojik Testler

Tüm dünyada kullanılan psikolojik testlerle doğru tanıya ışık tutmak, tanı ve tedavi sürecine değerli katkılar sağlamaktadır.
WIS-4: 6-16yaş çocuklar için zeka testi. Kliniğimizde Türkiye’de en kapsamlı ve en geçerli olan WISC-4 zeka testi uygulanmaktadır. WISC-4 Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları tamamlanmış en güncel çocuk ve ergen zekâ ölçeği olma özelliği taşımaktadır. WISC-4 (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği–IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocuk ve ergenlerin bilişsel işlevlerini kapsamlı bir şekilde değerlendiren bir zeka testidir. Bireyin zihinsel becerileri arasında zayıf ve güçlü yönlerini analiz ederek doğru eğitim veya tedavi programını planlamada son derece faydalı olmaktadır. Ayrıca sonuçları klinik bulgularla bir arada değerlendirilerek özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, zihinsel yetersizlik veya üstün yeteneklilik gibi alanlarda tanı konmasına destek olmaktadır.
AGTE ( 6 yaşından küçük çocukların gelişim düzeyi hakkında kapsamlı bilgi verir. Aile ile yapılandırılmış görüşmeyle yapılır)
;Dikkat testleri :Burdon ve d2 dikkat testleri
*Wais (Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği)
MMPI: Kişilik testi,
SCL-90: Hastalık tarama testleri
*Nöropsikolojik Testler (Dikkat, bellek gibi bilişsel süreçleri araştırır)

Diğer Hizmetlerimiz

Pisikiyatri merkezimizde aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktayız. Desteklerimizi sunabilmemiz için sizleri de psikiyatri merkezimize bekleriz.

Images

Psikolojik Değerlendirme

Etkili bir terapi-tedavi sürecinin ilk koşulu detaylı bir değerlendirmeyi gerektirmektedir..

Images
Images
Images

Psikolojik Testler

Tüm dünyada kullanılan psikolojik testlerle doğru tanıya ışık tutmak, tanı ve tedavi sürecine değerli katkılar sağlamaktadır.

Images
Images
Images

Psikofarmakolojik Tedavi

Gerekli durumlarda psikofarmakolojik tedavi uygulanmaktadır.

Images
Images
Images

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapide sorunlu düşünceler ve inançlar terapi sürecinde olumlu yönde değiştirilebilirse olumsuz duygu ve davranışlarında düzelmesine yardımcı olur.

Images
Images
Images

Çift / Aile Terapisi

Evlilik/çift terapisinde sorunlar her bir çiftten ayrı ayrı dinlendikten sonra üzerinde uzlaşılan bir problem sıralaması yapılır ve öncelik sırasına göre bu sorunlar çiftle birlikte ele alınır.

Images
Images
Images

Oyun Terapisi

Oyun terapisi ile çocuklar; kelimeleri kullanmak yerine oyun ve oyuncaklar aracılığıyla kendini ifade edebilmeyi, risk alabilmeyi, günlük yaşamda baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışları değiştirebilmeyi öğrenir.

Images
Images
Images

EMDR Terapi

EMDR terapisi travma, fobiler, ve olumsuz yaşam olaylarının yol açtığı duygusal sorunlar gibi birçok sorunda kullanılan bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Images
Images

Copyright © Deniz Yıldız. All Rights Reserved by Bandırma Web Tasarım